Skip to content

Naslov

Članovi NSK, osim u redovito radno vrijeme Knjižnice, mogu raditi i učiti u čitaonicama u kasnim večernjim satima korištenjem usluge Večernji rad. Usluga je dostupna radnim danom od ponedjeljka do petka od 21 do 24 sata, uz prethodnu najavu.

dasdasdaskokdaoskdokasoda

dasd

dsadadsadasdsd

dsad